5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na ilişkin; ilgili dilekçenin doldurulup imzalanarak PTT kanalıyla iadeli taahhütlü olarak Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün “Devlet Mahallesi, Vekaletler Caddesi, 06420 Çankaya/Ankara” adresine gönderilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili sorularınızı Derneğimizin Hukuk Danışmanı Av. Levent Pencereci ile paylaşabilirsiniz.

5809 Sayılı Kanun- İnfazın Ertelenmesi Talebi Dökümanı

Menü