1998 yılının Ağustos ayında kurulan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD); mobil telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektöründe, tüm Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 15 bin noktayı temsil etme kabiliyetine sahip bir dernektir.

Üyelerinin iş hacmi değerlendirildiğinde, Türkiye’nin en önemli 3 STK’sından biri olan Derneğimiz; 22 yıldır, mobil haberleşmede operatör, üretici, ithalatçı, ihracatçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı, bayi ve alt bayilere hizmet vermiş, onların ortak sesi olmuştur.

Önceliği ülke menfaati olan MOBİSAD; bugüne değin toplum yararına yaptığı ve toplumun tüm kesimlerince kabul gören çalışmaları ile hakkı olan saygınlığı kazanmış bir sivil toplum kuruluşudur.

MOBİSAD NELER YAPAR?

 • Türkiye’de ve dünyada yaşanan sektörel ve ekonomik değişimleri öngörerek, üyeleri ile paylaşır.
 • Sorunlar ve çözümler noktasında, yetkili mercilere ve kamuoyuna yenilikçi, kalıcı öneriler sunar.
 • Sektörde yaşanan tüm yenilikleri takip ederek, üyeleri ile paylaşır.
 • Sektörün gelişimi ve ülke ekonomisine katkısı için çalışmalar yapar, sektörün nabzını tutar.
 • Üyelerinin sektördeki gücünü arttırmaya destek olur.
 • Sektörel meselelerle ilgili birçok araştırma yaparak, kamuoyuna sunar.
 • Düzenlediği seminerler ve yaptığı duyurular ile üyeleri arasındaki koordinasyonu ve bilgi akışını sağlar.
 • İlkelerine ve değerlerine bağlı kalarak, geleceğe yönelik çalışmalar yapar.

KAMU KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPAR, YASAL DÜZENLEMELERE KATKI SAĞLARIZ

MOBİSAD sektör sorunlarına çözüm üretmek için ilgili kurumlar ile işbirliği içerisindedir. Taksit kısıtlaması, kayıt dışılık, mesleki yeterlilik, 2.el cihazların ekonomiye kazandırılması, İMEİ numaralarının kopyalanması, yüksek vergi oranları, online satış kanallarının sektöre etkisi ve zincir gıda marketlerinin teknoloji ürünleri satması gibi pek çok konuyu gündeme taşıyarak, konuyla ilgili hazırlanan tüm taslak yasalara katkı sağlamış, görüş bildirmiştir.

Aynı zamanda; Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili tüm bakanlıklar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü, Dijital Dönüşüm Ofisi, TSE, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TOBB/Türkiye Telekomünikasyon Sektör Meclisi ve Ticaret Odaları, İnternet Geliştirme Kurulu, Siber Güvenlik İnisiyatifi Çalışma Grubu ile ortaklaşa çalışmalar ve projeler yürütmektedir.

ÜLKEMİZ VE SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ÇALIŞIRIZ

Bulunduğu her platformda adil ticaret ortamının önemini vurgulayan MOBİSAD; ülkemizin bilgi toplumu olma hedefine yönelik yapılan çalışmalara katkı sağlamakta ve bu aşamada sektör için yeni bir rota çizmektedir.

Derneğimiz, sektör sorunlarının basınla paylaşıldığı medya bilgilendirme toplantılarının yanı sıra; yaptığı söyleşiler ile kamuoyuna mal olmuş konularda görüşlerini dile getirmekte ve sorunların çözülmesi noktasında aktif çalışmalarda bulunmaktadır.

NİHAİ HEDEFLERİMİZ:

 • Mobil telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektörlerinin ülke ekonomisine katkısını daha da arttırmak,
 • Derneğimizi oluşturan katmanlar arasında ve kamu ilişkilerinde arabuluculuk ve koordinasyon işlevini tamamen üstlenmek,
 • STK’lar ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde, ortak projeler ve tanıtım aktivitelerini gerçekleştirmek,
 • Kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve teknolojinin doğru tanıtılması amacıyla farkındalık programlarını hayata geçirmek,
 • İnovasyonu ve sektörel istihdamı destekleyen projeler oluşturmak, desteklemek,
 • Genç nüfusumuzun mesleki eğitimlerine ivme kazandırmak,
 • Mesleki standartların oluşumuna ve ölçülmesine önayak olmak,
 • Sektördeki teşvikler için referans noktası olmak,
 • Yerli ve milli üretimin teşviki için kamu desteğini daimi kılmak,
 • Serbest, adil ve yapıcı rekabetin oluşması için çalışmak…
Menü