Vizyon/Misyon

MİSYONUMUZ
Neden Varız?

Misyonumuz, telekomünikasyonun en önemli unsuru olan mobil iletişim ve bilgi teknolojileri sektörlerini ülkemizin büyümesinin vazgeçilemez unsuru ve temel bileşeni olarak değerlendirerek, tüm üye şirketlerimizin ortak çıkarlarını evrensel değerlere bağlı kalarak en üst düzeyde temsil etmektir

VİZYONUMUZ
Gelecekte nerede olmalıyız?

Vizyonumuz, Mobil iletişimi “öncü sektör” olarak görerek, en yeni teknolojileri geliştirecek, üretecek, kullanacak, ülkemizde ve bölge ülkelerinde katma değer yaratacak, altyapı, bilgi, deneyim ve insan gücüne ulaşması için, halkımız, özel sektör ve devlet kurumları arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlayan, eğitim kurumları ve STK lar ile işbirliği içinde yeni fikirler ve projeler üreten en büyük, popüler ve örnek gösterilen sektör derneği olmaktır. 

AMACIMIZ:

 • Telekomünikasyon sektörünün ülke ekonomisine katkısının artırması,
 • Derneğimizi oluşturan katmanlar arası ve kamu ilişkilerinde arabuluculuk, koordinasyon işlevinin üstlenilmesi,
 • STK’lar ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde ortak projeler ve tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirmesi,
 • İletişimdeki vergi yükünün azaltılması ve haberleşmenin için kamuoyu oluşturması,
 • Kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve teknolojinin tanıtılması amaçlı farkındalık programlarının hayata geçirilmesi
 • İnovasyonu ve sektörel istihdamı destekleyen projelerin oluşturması, desteklenmesi,
 • Genç nüfusumuzun mesleki eğitimlerine ivme kazandırılması,
 • Mesleki standartların oluşumuna ve ölçülmesine ön ayak olunması,
 • Sektördeki teşvikleri için referans noktası olunması,
 • Yerli üretimin teşviki için özellikle vergi açısından kamu desteğinin sağlaması,
 • Serbest ve yapıcı rekabetin oluşması için çalışılmasıdır.
Menü