MOBİSAD

Üyelik

Üyelik Süreci

 1. Mobisad Üyelik Başvuru formunda Üyelik bilgileri alanının eksiksiz doldurulup ilgili formun tarafınızca imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir. Yine Mobisad Üyelik Başvuru formunun ilgili alanlarında, Mobisad üyesi olan 2 ayrı firmanın ünvanları ve üye numaraları yazıldıktan sonra her iki firmadan ilgili alanlara imza ve kaşe alınmalıdır.
 2. Referans mektubunun, sizi referans gösterecek iki ayrı firma tarafından ayrı ayrı doldurulduktan sonra imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir.
 3. Şube Bilgi Formunda tüm alanların eksiksiz doldurulup ilgili formun tarafınızca imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir. (Şube sayınız 4 adetten fazla ise bu formun fotokopisini alarak doldurmanız gerekmektedir.)
 4. Üye Temsilci Formunda tüm alanların eksiksiz doldurulup ilgili formun tarafınızca imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir.
 5. Yukarıda listelenen tüm evraklar hazırlandıktan sonra bu evrakları;
  a. İmza Sirküleri
  b. Yetkili Kimlik Fotokopisi
  c. Vergi Levhası
  d. Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı olduğuna dair belge

Örnekleri ile birlikte Kavacık Mah. Yurtsever Sok. No : 2 Anadoluhisarı Beykoz / İstanbul adresine kargo ile göndermenizi rica ediyoruz.

Aidat Süreci

Paylaşacağınız evraklar kapsamında üyelik onayınız için ödeme yapmanız yönünde bir bilgilendirme sizinle paylaşılacaktır. Bu bilgilendirmeye istinaden;

•  İlk kez üye olan kurumlar, 1000 TL katılım ücreti ve 300 TL yıllık aidat ücreti olmak üzere toplam 1300 TL ödeme yapmaktadır. Ödeme, derneğimizin üye aidat hesabına gerçekleştirilmektedir.

•  12 ay tamamlandıktan sonra her yıl 300 TL aidat ücreti alınmaktadır.

Gerekli Evraklar

Mobisad Üyelik Başvuru Formu
Antetli Üye Temsilcisi Bilgi Formu
Antetli Şube Bilgi Formu

Menü