Tarihçe

MOBİSAD (Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri iş Adamları Derneği), Mobil Telekomünikasyon ve buna bağlı bilgi teknolojileri sektöründeki ürün ve servisler konusunda faaliyet gösteren firmaların ortak sesini temsil eden, Türkiye’nin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşudur.

Yirmi yıla yakın süredir mobil haberleşmede operatör, üretici, ithalatçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı, bayi, alt bayi çok geniş ve ülke sathına yaygın bir tabana hizmet veren, onların ortak sesi olan derneğimiz; bu güne değin toplum yararına yaptığı ve toplumun tüm kesimlerince kabul gören çalışmaları ile hakkı olan saygınlığı kazanmış bir kuruluştur.

Üyelerimiz, ana faaliyet konularına göre aşağıdaki gibi şekillendirilebilir.
– GSM Operatörleri
– Altyapı İşletmecileri
– Mobil Terminal Üreticileri, İthalatçıları, Dağıtıcıları
– Servis Sağlayıcılar,
– Bayiler, Alt Bayiler, Zincir Mağazalar, Teknoloji Marketleri,
– Bilgi Teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren firmalar,
– İnternet Servis Sağlayıcıları ve yazılımcıları.

MOBİSAD; şemsiyesi altında toplamış üyelerimizin, sektör çalışanlarımızın, tüketicilerin, kısaca toplumun menfaatlerini ortak bir platformda değerlendirerek ülke yararına, sektörün hak ettiği büyümenin sağlanmasını amaçlamaktadır.

MOBİSAD ülkemizin Bilgi Toplumu olma hedefine yönelik çalışmalarda, sektörün önünü açan bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimiz sektör sorunlarının basınla paylaşıldığı medya bilgilendirme toplantıları, söyleşileri ile teknoloji, ürün ve hizmet tanıtımları organize etmekte kamuoyuna mal olmuş konularda görüşlerini dile getirmektedir.

Sektördeki sorunlarına çözüm üretmek amacı ile; Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere sektör sorunları ile ilgili tüm bakanlıklar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu, TOBB/Türkiye Telekomünikasyon Sektör Meclisi ve Ticaret Odaları, İnternet Geliştirme Kurulu, Siber Güvenlik İnisiyatifi Çalışma Gurubu ile ortaklaşa çalışmalar ve projeler sürdürmektedir.

TARİHÇE, BAŞARI ve FALİYETLER:

 • MOBİSAD, sektörümüzde perakende ticaretle iştigal eden 12 meslektaşımız tarafından 1998 yılı Ağustos ayında kurulmuştur.
 • Dernek merkezimizde; 13 üyeden oluşan yönetim kurulu, 3 üyeden oluşan denetleme kurulu ve 5 üyeden oluşan disiplin kurulu görev yapmaktadır.
 • Ataşehir İstanbul’daki dernek merkezimizde 1 sektör danışmanı, 1 hukuk danışmanı, 1 üye ilişkileri çalışanı ile hizmet sürdürülmektedir.
 • 2004 Yılında bölge temsilcilikleri ve il temsilcilikleri tesis edilmiştir.
 • MOBİSAD, Şu anda Doğu Marmara, Batı Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz olmak üzere 8 bölge temsilciliği ve il temsilcilikleri ile ülke genelinde yapılanmasını tamamlamıştır.
 • Kurulan Mobisadclub platformu ile sektörel haberler, bilgilendirmeler ve üyelere sağlanan avantajlar günlük bazda ülke genelinde duyurulmakta, üyelere ait ilanlar yayınlanmaktadır.
 • MOBİSAD, bugün 400 ü aşan tüzel kişilik üye yapısıyla sektörün konusundaki en büyük ve tek derneğidir.
 • 16 Yılı aşkın bir süredir TEMİZ SEKTÖR TEMİZ TOPLUM” Sloganı ile taviz vermeden çizgisini korumuş kamu yararına olan çalışmaları derneğimizi, sektörümüzle ilgili firmalar ve kamu otoritesi içinde hak ettiği saygın bir konuma getirmiştir.
 • Ayrılan bütçe ile 660 yatılı öğrenciye eğitim veren Van merkez iskele yatılı ilk öğretim bölge okulu yaklaşık 500.000 TL harcanarak tamamen yenilenmiştir.
 • İstanbul Ticaret Odası’nda Telekomünikasyon İhtisas Komitesi’nin Kurulması ve ahenk içerisinde sektör için 6 yıl boyunca çalışması sağlanmıştır.
 • Ayrılan 250.000 TL’lik bütçe ile Giresun Eynesil işitme engelliler yatılı ilk öğretim okulunun tamamının yenilenmesi sağlanmıştır.
 • Telsiz Kanununda değişiklik yapan 5392 Sayılı kanunun hazırlanması ve yürürlüğe girmesi, ikincil düzenlemeler ve uygulamalarında aktif katkı verilmiştir.
 • Başlangıçtan bu yana ilkeli tutumu ile toplumu ve sektörü ilgilendiren tüm yasa, yönetmelik çalışmaları içerisinde yer almış ve kamuoyu görüşü alınmış olan derneğimiz özellikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mobil Cihaz Kayıt Sistemi, Bilgi İhbar Merkezinin kuruluş ve işletmesine verdiği destek ve aktif rol ile öne çıkmıştır.
 • Üyelerimizi çok sıkıntıya sokan açık hatlar konusunda iki seneyi aşkın bir süre uğraşılarak sektör üzerindeki bu tehdidin kalkması sağlanmıştır.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının düzenlediği 10. ve 11. Ulaştırma Şuralarına etkin katılım sağlanarak özellikle mobil el terminalleri konusunda 2.El Telefon ve Elektronik Atık Yönetimi başlığı altında yer alan metin derneğimiz tarafından hazırlanmış ve şura kitapçığındaki yerini almıştır.
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu karşısında üyelerin haklarının korunması için ilgili tüm kurumlar nezdinde yoğun çalışmalar sergilenmiş olup hâlihazırda operatör, üretici ve ithalatçılarla birlikte tüketici hakem heyetlerinin çalışmalarına tüketiciyi ve sektörü koruyacak şekilde görüş vererek destek olunmaktadır.
 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı gibi sektörü önemli derecede etkileyen tüm konularda görüş bildirilmiş, çalışma gruplarına katılınmıştır.
 • Makinalar arası haberleşmede ticaretin önünü tıkayan telsiz ilk tesis ücretinin kaldırılması konusunda kamu maliyesi ikna edilmiş, hem sektör hem kamu maliyesine olumlu etkileri görülmüştür.. Benzer ikna çalışması telsiz ruhsat ücreti için de verilmektedir. 120 milyon makine olarak hesaplanan bu potansiyelden bugün için haberleşebilen makine sayısı sadece 5 milyondur ve daha hızlı mobil geniş band erişimi ile (4G, 5G) bu rakam daha da hızlı bir şekilde artacağı sanılmaktadır.
 • İç tüketimi ve cari açığı kısabilmek amacıyla çıkarılan telekomünikasyon sektörünü de içine alan kredi kartlarında taksitlendirmenin kaldırılması hakkında çıkarılan yönetmeliğin kaldırılması ve taksidin önünün açılması için çabalarımız ilgili bakanlık ve BDDK nezdinde sürdürülmektedir.
 • Hâlihazırda gerçekleştirilen IMT – Uluslararası Mobil Telekomünikasyon Yetkilendirme (4,5G Frekans Tahsis) ihalesinin hükümlerinden olan kademeli olarak %30 -%40-%45 oranında yerli ürün sağlama şartlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili STK lar ile kurulan komisyonda yer almaktadır.

NEDEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİNDE OLMALIYIZ:

 • Sivil toplum kuruluşları (STK) demokrasinin vazgeçilmez unsurları olup paydaşlarının kamu yararına olan çıkarlarını koruyan kitlesel örgütlenmelerdir.
 • STK’lar halkı bilinçlendirmede ve pazarın şekillendirilmesinde ülkenin geleceğe taşınmasında etkin rol oynarlar
 • MOBİSAD bugün 400 ü aşan tüzel kişilik üye yapısıyla sektörün konusundaki en büyük ve tek derneğidir.
 • 16 Yılı aşkın bir süredir taviz vermeden çizgisini korumuş kamu yararına olan çalışmaları derneği kamu otoritesi ve sektör içinde hak ettiği saygın bir konuma getirmiştir.

ÖNERİMİZ

 • Kitlesel örgütünüz MOBİSAD’a sahip çıkın,
 • Üye olarak katkı koyun, sorunlarınız için destek alın,
 • Seçme ve seçilme hakkınızı kullanın birliğin güç getireceğine olan inancınızı gösterin.
Menü