Mobisad Yönetim Kurulu’ndan bir heyet, 28.08.2015 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben’i Ankarada’ki makamında ziyaret ederek, sektörümüzün son dönemdeki en önemli sıkıntılarından birisi olan cep telefonlarına uygulanan taksit sınırlaması konusunu gündeme taşıdı.

Taksit sınırlamasının geçtiğimiz dönemde maalesef farklı borçlanma kaynaklarının artmasına sebep olduğu ve olmaya da devam ettiği. Elektronik zincir kanalında da hızla yaygınlaşan mikro kredi yöntemleri ile müşterilerin daha uzun ve daha yüksek borçlanmaya yönlendirilerek genel tüketici borç stokunun düşmesi beklenirken aksine artış yönünde gelişim gösterdiği yönünde görüş birliğinde olunduğu memnuniyetle gözlemlenmiştir.

01.02.2014’te başlayan uygulama ile ilgili aşağıdaki tespitler BDDK’nın görüşüne sunulmuştur.
31.12.2013 tarih ve 288868 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile “Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve akaryakıt alımlarında taksit uygulanamaz.” hükmü getirildiği halde kısa bir süre sonra kuyum sektöründe kredi kartına taksit yasağı kaldırılırken, telekomünikasyon sektöründeki yasağın devam ettiği, Taksit yasağının etkisiyle; özellikle münhasıran cep telefonu satışı yapan ve sayıları 20.000’i aşan operatör mağazaları ile bağımsız satış noktalarındaki satışlarda %30’lara varan oranlarda düşüşler gerçekleştiği, MOBİSAD’ın tabanını oluşturan bu bayiler ve satış noktalarının çoğunun, satışların düşmesi ile kiralarını ve masraflarını karşılayamaz duruma geldikleri gibi; Birçok satış noktasının kapanmış, binlerce çalışanın işlerini kaybetmiş ve kaybetmeye devam etmekte oldukları gerçeğine dikkat çekilmiştir.

Devletin, ÖTV ve KDV kapsamında elde ettiği vergi gelirini, yaratılan katma değer neticesinde oluşan kurumlar vergisini ve 100.000‘i aşan istihdamı da dikkate aldığımızda sektörümüzün önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Mobil Teknoloji ürünleri tüm sektörlerin ve dolayısıyla ekonominin gelişmesine kaldıraç etkisi yapmaktadır. BTK’nın raporlarında internet bant genişliği kullanımının %10 artışı, ekonomide %1,21 büyüme yarattığı yer almaktadır. Mobil iletişimde en önemli araç olan cep telefonlarının tüketiciye ulaşmasını zorlaştıran her türlü uygulama ve yasak, ülkemizi hedefinden uzaklaştırmaktadır.

Netice olarak cep telefonlarında taksitin en azından 9 ay olarak tekrar devreye sokulması ile sektörümüzdeki daralmanın, kamu maliyesinin gelir kaybının ve istihdamın azalmasının önüne geçilecek, bilgi toplumu olmamızın önündeki önemli bir engel ortadan kalkacaktır. Ayrıca Telekomünikasyon sektöründen gelir elde ederken işlerin daralmasıyla yatırımcısıyla, çalışanıyla olumsuz etkilenen yaklaşık 300.000 kişinin de mağduriyeti giderilmiş olacaktır.

Menü